Welkom op de site van de H.O.V.

De Hattemer Oranje Vereniging organiseert elk jaar met een enthousiaste groep vrijwilligers leuke activiteiten voor jong en oud. Oranje staat daarbij nog steeds symbool voor een groot saamhorigheidsgevoel in onze samenleving.


Uitstel Algemene Ledenvergadering

Na de laatste berichten van het RIVM aangaande het corona-virus, heeft het bestuur van de HOV besloten haar Algemene Ledenvergadering van a21 oktober a.s, tot nader bericht uit te stellen. De Hattemer Oranjevereniging heeft ook te maken met een risicovolle groep leden en wil voor de veiligheid van iedereen géén risico lopen. Zij wil daarom het advies van het RIVM opvolgen.

Een nieuwe datum voor de jaarvergadering zal o.a. in de Hattemer, op de website en social media bekend gemaakt worden.