IVM CORONA ZIJN DE VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR MOMENTEEL ONLINE

ZODRA HET WEER KAN, ZAL ER EEN LEDENVERGADERING GEPLAND WORDEN.


Vergaderschema

Voor het seizoen 2021 zijn de vergaderdata als volgt:

Woensdag 31 maart 2021

Woensdag 14 april 2021

Woensdag 9 juni 2021 (evaluatie vergadering)