Vergaderschema

Voor het seizoen 2019 / 2020 zijn de vergaderdata als volgt:

Woensdag 18 september 2019

Donderdag 17 oktober 2019 (ledenvergadering)

Dinsdag 12 november 2019

Woensdag 11 december 2019

Donderdag 9 januari 2020

Dinsdag 11 februari 2020

Donderdag 12 maart 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Donderdag 16 april 2020

Donderdag 11 juni 2020 (evaluatie vergadering)

vanaf 20.00 uur in het Molenhuis onder de Molen "De Fortuin", Molenbelt 7.