IVM CORONA ZIJN DE VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR DEELS NOG ONLINE

ZODRA HET WEER KAN, ZAL ER EEN LEDENVERGADERING GEPLAND WORDEN.


Vergaderschema

Voor het seizoen 2022 zijn de vergaderdata als volgt:

Donderdag 16 september

Woensdag 13 oktober

Woensdag 20 oktober (optie: Algemene Leden Vergadering)

Woensdag 10 november

Woensdag 8 december

Woensdag 12 januari

Woensdag 9 februari

Woensdag 9 maart

Woensdag 6 april

Woensdag 13 april

Woensdag 20 april