BENOEMING ERELEDEN

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er twee ereleden benoemd bij de Hattemer Oranje Vereniging.


Aart Streng en Hanny van der Zwaan stapten op 17 oktober jl. uit het bestuur en als blijk van waardering en erkenning voor hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn zij beiden als erelid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.

Aart en Hanny hebben zich 17 en 15 jaar als bestuurslid ingezet, voornamelijk als drijvende kracht van het tentfeest.