OPTOCHT 2020

Datum en tijd optocht

De optocht vindt plaats op vrijdagavond 24 april 2020. Opstellen kan vanaf 19.00 uur op de Stadslaan en Verlengde Parklaan in de richting van de binnenstad. Vertrek van de optocht zal zijn rond 19.30 uur.


Deelnemers aan de optocht kunnen zijn:

 • individuele deelnemertjes voorin de stoet met bijvoorbeeld versierde fietsen, skelters, lopend en verkleed, etc.
  • (niet aanmelden, maar plaats nemen op de opstelplek voorin de optocht).
 • loopgroepen van verenigingen (buurtver./sportver./etc.) of scholen (aanmelden).
 • auto / kleine tractor met aanhanger (aanmelden)
 • grotere versierde wagens met tractor ervoor (aanmelden)
  • Muziek, verse beplanting, etc., er is heel veel mogelijk.
  • Denk aan de veiligheid wanneer er gedanst gaat worden op een wagen!
 • muziekkorpsen voor de muzikale ondersteuning


Wees creatief en denk duurzaam in de invulling en de uitvoering en het vervoer (minder grote tractoren, meer lopers, etc.). Maar houdt altijd de veiligheid scherp in de gaten.

Bij constatering van gevaarlijke situaties wordt men voor aanvang van de optocht, of indien nodig tijdens de optocht, verwijderd uit de stoet.


Thema

De optocht krijgt net als in voorgaande jaren geen thema mee.


Aanmelden

Deelnemers met wagens (groot of klein) en loopgroepen dienen vóór vrijdag 3 april 2020 de volgende gegevens door te geven :

 • Naam en contactpersoon van school of vereniging, met adresgegevens en telefoonnummer
 • E-mailadres contactpersoon
 • Het aantal wagens of groepen
 • Een korte beschrijving van elke wagen of groep.
  • Met de beschrijvingen van de wagens/groepen kunnen de juryleden zich voorafgaand aan de optocht een beetje voorbereiden.

Deze gegevens kunt u mailen naar: info@hattemeroranjevereniging.nl


De versierde wagens opstellen voor de optocht

De deelnemende voertuigen kunnen zich opstellen op de Stadslaan in de richting van de binnenstad (Stadslaan vol dan verder opstellen op Verlengde Parklaan), aanrijdend vanaf de Eijerdijk en Verlengde Parklaan. Opstellen dient te gebeuren volgens het OPSTELPLAN dat ongeveer één week voorafgaand aan de optocht wordt verspreid onder de deelnemers.


Het is erg belangrijk dat iedereen zich houdt aan dit OPSTELPLAN.
Wij vragen de deelnemers met wagens om de kinderen op het opstelpunt op de wagen plaats te laten nemen (dus niet bij school of verenigingsgebouw).

De deelnemende voertuigen worden verzocht om zich aan de rechterzijde van de weg op te stellen.

Jurering

Een jury zal tijdens het opstellen beginnen met jureren. Zodra de optocht vertrekt, zullen zij alle versierde wagens nog een keer zorgvuldig bekijken.

Halverwege de optocht zal de stoet tot stilstand worden gebracht en worden de prijzen uitgereikt.

Elke deelnemende groep of wagen in de optocht maakt kans op de beker voor de mooiste groep of wagen.


Route

Route van de optocht: Stadslaan, ra Koestraat, la Markt, la Kerkstraat, Dorpsweg, la Grote Gracht, ra Bongerd, ra Eijerdijk, la Dorpsweg,

ra Hendrikjesweg, ra De Mate, la Lageland, ra Hollewand, Eijerdijk, la Verlengde Parklaan, la Van Galenstraat, ra Stadslaan

tot bij het pand van Zoethout Eigen Werk. Vanaf dit punt zal de stoet zich ontbinden. De route is ongeveer 4 km lang.


Veiligheid

Hoewel er sinds het bestaan van de H.O.V. nog nooit ernstige ongelukken tijdens de optocht zijn ontstaan, willen wij u vragen om als deelnemers toe te zien op een zo veilig mogelijk verloop van de optocht. Aangezien het zicht naar achteren voor de bestuurders van de versierde wagens beperkt kan zijn, adviseren wij u om aan de achterzijde van iedere wagen twee volwassenen te laten meelopen.

Deze volwassenen kunnen onder meer voorkomen dat anderen, (jonge) deelnemers of publiek of dieren, de versierde wagens gaan inhalen. Het inhalen brengt namelijk nogal wat risico’s met zich mee. De deelnemende motorvoertuigen moeten voor aansprakelijkheid zijn verzekerd. Dit is overigens een wettelijke eis voor motorvoertuigen, welke op de openbare weg rijden.

Wij willen u er tevens op wijzen dat de bestuurder van het voertuig die een wagen trekt, zijn verzekering in kennis dient te stellen dat hij meedoet aan een optocht.

Het kan zijn dat de verzekering hiervoor een vergoeding per wagen vraagt. Deze kosten zijn voor rekening van de school of vereniging.

Voor iedereen die deelneemt aan de optocht geldt dat deelname voor eigen risico is.

Het is aan te bevelen om alle deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.

Nog vragen? Stel ze gerust per e-mail via info@hattemeroranjevereniging.nl.


CULTURELE AVOND

Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix, organiseren wij jaarlijks op 31 januari een Culturele Avond.

Dit jaar in een iets ander jasje en in het teken van 75 jaar bevrijding

Met muziek van “BAND OF BROTHERS - Music of WWII”, een 7 koppige Big Band & Zangeres Marike Rispens. Een historische en muzikale terugblik vanaf de invasie tot aan de bevrijding. Met een verhaal van Peter Faber die heeft gespeeld in veel grote oorlogsfilms, zoals ‘A Bridge Too Far’ en ‘Soldaat van Oranje’.

Als toeschouwer wordt u op spelende en educatieve wijze meegenomen vanaf de invasie ‘The Longest Day’, de opmars ‘A Bridge Too Far’ naar de bevrijding aan de hand van muziek.

LOCATIE: MFC de Marke
KAARTEN: De Leckernij, Kerkstraat 3 en
Het Pannenhuis, Ridderstraat 22
PRIJS: H.O.V. leden 7,50 | Niet leden 12,50


BENOEMING ERELEDEN

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er twee ereleden benoemd bij de Hattemer Oranje Vereniging.


Aart Streng en Hanny van der Zwaan stapten op 17 oktober jl. uit het bestuur en als blijk van waardering en erkenning voor hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn zij beiden als erelid benoemd tijdens de algemene ledenvergadering.

Aart en Hanny hebben zich 17 en 15 jaar als bestuurslid ingezet, voornamelijk als drijvende kracht van het tentfeest.