Nieuwe nationale (aubade)liederen aangeboden door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen ter gelegenheid van de 50e verjaardagvan Koning Willem-Alexander op 27 april 2017:


LIED VOOR DE KONING

Tekst: Coot van Doesburgh Melodie: Edwin Schimscheimer

Hieronder de link naar de meezingversie van het Lied voor de Koning:
https://www.youtube.com/watch?v=J0h2v79jheQ&feature=youtu.be


Lang zal hij leven, gelukkig en goed

Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed

Hoe we ook onderling allen verschillen

Ieder kan helpen bij wat wij graag willen

Dan is er niemand meer werk’lijk alleen

Eén voor ons allen en allen voor één.

Als we na kijken, ook werkelijk zien

Als we naast horen ook luist’ren misschien

En dan begrijpen en stoppen met haten

Als we dan lachen en eindelijk praten

Dan komt ’t goed, dus geef me je hand

En loop met me mee door dit prachtige land.

Een plaats om te leven voor ons allemaal

Wij spreken tenslotte dezelfde taal.

Lang zal hij leven, gelukkig en goed

Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed

Hoe we ook onderling allen verschillen

Ieder kan helpen bij wat wij graag willen

Dan is er niemand meer werk’lijk alleen

Eén voor ons allen en allen voor één.

_________________________________________________________


Het lied Hieperdepiephoera:

Tekst: Ivo Kouwenhoven Melodie: Ivo Kouwenhoven

Hieronder de link naar de meezingversie van lied Hieperdepiep:
http://www.123zing.nl/hieperdepiep-het-is-koningsdag.html


Lang zal hij leven, lang zal hij leven,

lang zal hij leven in de gloria.

’t Is feest, ’t is feest want de koning die is jarig.

We klappen in de handen en zwaaien met de vlag.

’t Is feest, ’t is feest, heel het land is mooi oranje.

Hieperdepiep hoera want het is Koningsdag!


Lang zal hij leven, lang zal hij leven,

lang zal hij leven in de gloria.

’t Is feest, ’t is feest want de koning die is jarig.

We zingen met z’n allen met een brede lach

’t Is feest, ’t is feest heel het land is mooi oranje.

Hieperdepiep hoera want het is koningsdag!

Hieperdepiep hoera want het is koningsdag!

Hoera! Hoera! Hoera!