De Hattemer Oranjevereniging stelt zich ten doel om op en rond Koningsdag activiteiten voor jong en oud te organiseren en hiermee Hattemers en omgeving te verbinden. Het thema is: muziek verbindt. Met feest in de binnenstad op Koningsdag en daaromheen de tentfeesten op het feestterrein aan de Stadslaan. Om in de toekomst alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw steun hard nodig. Daarnaast hoopt de H.O.V. in 2021 haar 100-jarig bestaan te vieren met diverse leuke activiteiten.


De contributie bedraagt € 8,50 voor een gezin met kinderen tot 18 jaar. Ben je 18 jaar of ouder dan moet je zelf lid worden van de vereniging; de contributie is ook dan € 8,50.


Meld u aan als lid van de Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) en machtig de penningmeester om 1 x per jaar de contributie af te schrijven van uw rekeningnummer. De automatische afschrijving van de contributie voor alle leden zal medio februari 2020 plaats vinden. Wanneer u na medio februari 2020 lid wordt zal de automatische afschrijving na aanmelding plaats vinden.

Zonder tegenbericht ('beëindiging lidmaatschap') wordt dit lidmaatschap elk jaar automatisch verlengd.

Voor leden die buiten Hattem wonen brengen wij € 2,00 extra in rekening (bovenop de contributie) als een bijdrage in de portokosten. Een programmaboekje heeft 4 postzegels nodig bij het verzenden.

Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder dienen zichzelf als lid in te schrijven via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2021