Het laatste nieuws HOV

Algemene ledenvergadering H.O.V.

Op 18 oktober staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Hattemer Oranje Vereniging op het programma. Dit jaar is er een nieuwe locatie, namelijk het Molenhuis aan de Molenbelt 7 in Hattem. Aanvang is 20.00 uur en uiteraard zijn alle leden meer dan welkom.

Vanaf 19.45 uur is de inloop en staat de koffie/thee klaar.

Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen van secretaris en penningmeester. De kascommissie zal aan het woord komen over de financiën, daarnaast zullen de statuten en het huishoudelijk reglement worden besproken en de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Het voorlopige programma voor de festiviteiten in 2019 zal ook uitgebreid worden besproken. Enkele belangrijke data die het bestuur nu al wil vrijgeven zijn 31 januari 2019 voor een mooie Culturele Avond in de Grote of Andreaskerk, optocht en tentfeest op 26 april 2019 en op Koningsdag, 27 april 2019, festiviteiten in de binnenstad en ook een avondtentfeest.

Heeft u zelf een vraag of een opmerking dan zal er die avond alle gelegenheid zijn om dit voor te leggen aan het bestuur.

Zoals iedere vereniging is ook de Oranjevereniging altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een mooi Oranjefeest in Hattem. Van verkeersregelaar tot bestuurslid, voor iedereen is plek! Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren, stuur een mail naar info@hattemeroranjevereniging.nl.

Leden, waarvan het mailadres bij de vereniging bekend is, hebben inmiddels een nieuwsbrief van de H.O.V. ontvangen. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, kijk op onze website www.hattemeroranjevereniging.nl en geef via de pagina ‘aanmelden of wijzigen’ uw e-mailadres door.

Agenda jaar-/ledenvergadering:

1. Opening door de voorzitter 2. Notulen ledenvergadering 2017 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 2018 (Secretaris)
5. Financieel verslag 2018 (Penningmeester) 6. Verslag kascommissie 7. Benoeming kascommissie (2019)
8. Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) 9. Bestuursleden H.O.V. – verkiezing / Aftredend: A. Herpel, E. Kleinpenning, J. Nitrauw, M. van Notten, G. Teklenburg / Kandidaten: M. Zwerus-Warmelink / Verkiesbaar: geen.
10. Voorlopig programma 2019 11. Optocht 2019 12. Rondvraag 13. Sluiting
Dijkpoorter week 14-2018