De Hattemer Oranjevereniging stelt zich ten doel om op en rond Koningsdag activiteiten voor jong en oud te organiseren en hiermee Hattemers en omgeving te verbinden. Het thema is: muziek verbindt.

Het nieuwe bestuur, dat eind 2016 is samengesteld, heeft de Koningsdag na acht jaar afwezigheid, weer teruggebracht in de binnenstad. Het resultaat is zeer positief geweest en de reacties waren lovend. Ook de tentfeesten waren zeer geslaagd. Dit heeft aanleiding gegeven om voor de toekomstige Oranjefeesten van hetzelfde concept uit te gaan; wederom feest in de binnenstad op Koningsdag en de vertrouwde tentfeesten aan de Stadslaan.

Om in 2019 en in de toekomst alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw steun hard nodig.


De contributie bedraagt € 8,50 voor een gezin met kinderen tot 18 jaar.

Ben je 18 jaar of ouder dan moet je zelf lid worden van de vereniging en de contributie is ook dan € 8,50.


Meld u aan als lid van de Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) en machtig de penningmeester om 1 x per jaar de contributie af te schrijven van uw rekeningnummer. De eerstvolgende automatische afschrijving vindt plaats eind februari / begin maart 2019.

Voor leden van buiten Hattem rekenen wij € 1,50 extra bijdrage in de verzendkosten bovenop de contributie.

Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder dienen zichzelf als lid in te schrijven via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2018