De Hattemer Oranjevereniging stelt zich ten doel om op en rond Koningsdag activiteiten voor jong en oud te organiseren en hiermee Hattemers en omgeving te verbinden. Het thema is: muziek verbindt.

Het nieuwe bestuur, dat vorig jaar is samengesteld, heeft de Koningsdag na acht jaar afwezigheid, weer teruggebracht in de binnenstad. Het resultaat is zeer positief geweest en de reacties waren lovend. Ook de tentfeesten waren zeer geslaagd. Dit heeft aanleiding gegeven om voor 2018 van hetzelfde concept uit te gaan; wederom feest in de binnenstad en de vertrouwde tentfeesten aan de Stadslaan.

Om in 2018 en in de toekomst alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw steun hard nodig.


Meld u aan als lid van de Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) en machtig de penningmeester om 1 x per jaar de contributie af te schrijven van uw rekeningnummer. De contributie via incasso bedraagt € 8,50. De eerstvolgende automatische afschrijving vindt plaats eind februari / begin maart 2019.

NB: Omdat de incasso's voor 2018 reeds zijn verwerkt vragen wij u het formulier in te vullen en in te sturen. Voor dit jaar komen wij het programmablad aan huis bezorgen met het verzoek € 10,00 contant te betalen voor het lidmaatschap van dit jaar. Vanaf 2019 wordt de contributie, € 8,50, automatisch geincasseerd.

Voor leden van buiten Hattem rekenen wij € 1,50 extra bijdrage in de verzendkosten bovenop de contributie van € 8,50.

Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder dienen zichzelf als lid in te schrijven via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2018