De Hattemer Oranjevereniging stelt zich ten doel om op en rond Koningsdag activiteiten voor jong en oud te organiseren en hiermee Hattemers en omgeving te verbinden. Het thema is: muziek verbindt.

Het nieuwe bestuur, dat eind 2016 is samengesteld, heeft de Koningsdag na acht jaar afwezigheid, weer teruggebracht in de binnenstad. Het resultaat is zeer positief geweest en de reacties waren lovend. Ook de tentfeesten waren zeer geslaagd. Dit heeft aanleiding gegeven om voor de toekomstige Oranjefeesten van hetzelfde concept uit te gaan; wederom feest in de binnenstad op Koningsdag en de vertrouwde tentfeesten aan de Stadslaan.

Om in 2019 en in de toekomst alle activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw steun hard nodig.


De contributie bedraagt € 8,50 voor een gezin met kinderen tot 18 jaar.

Ben je 18 jaar of ouder dan moet je zelf lid worden van de vereniging; de contributie is ook dan € 8,50.


Meld u aan als lid van de Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) en machtig de penningmeester om 1 x per jaar de contributie af te schrijven van uw rekeningnummer. De automatische afschrijving van de contributie voor alle leden heeft reeds medio februari 2019 plaats gevonden. Wanneer u na medio februari 2019 lid wordt zal de automatische afschrijving na aanmelding plaats vinden.

Voor leden die buiten Hattem wonen brengen wij nu € 1,50 extra in rekening (bovenop de contributie) als een bijdrage in de portokosten. Dit bedrag zal mogelijk per 1 januari 2019 worden aangepast naar € 2,00 of meer zodra er meer bekend is over de posttarieven voor 2019. Een programmaboekje heeft vaak 4 postzegels nodig bij het verzenden.

Thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder dienen zichzelf als lid in te schrijven via het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier 2019