Hattemer Oranje Vereniging

Welkom op de site van de 

Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.)Vacature: wij zijn dringend op zoek naar een Penningmeester (vanaf december 2016)

Heeft u belangstelling om de financiën van deze vereniging met enthousiaste bestuursleden te beheren neem dan contact met ons op via info@hattemeroranjevereniging.nl

______________________________________________________________________________________________

website gewijzigd op 16-11-2016

Het laatste nieuws Koninklijk Huis:


Amsterdam, 14 november 2016: Prinses Beatrix woont de 19e editie bij van het Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 in het DeLaMar Theater.


Auckland (Nieuw Zeeland), 9 november 2016: Het Koninklijk Paar bezoekt het opleidingsschip Spirit of New Zealand. Tijdens een vijfdaagse zeiltocht waarbij ze gezamenlijk het schip besturen, leren jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar competenties als samenwerken, communicatie en leiderschap.


Christchurch (Nieuw Zeeland), 8 november 2016: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het Willowbank Wildlife Reserve, dat een uitgebreid broedprogramma heeft voor de bedreigde Nieuw-Zeelandse vogelsoort Kiwi.


Wellington (Nieuw Zeeland), 7 november 2016: Koningin Máxima bekijkt een schaalmodel van Tracy Island tijdens een bezoek aan een Thunderbirds tentoonstelling.


Leiden, 7 november 2016: Prinses Beatrix is als beschermvrouwe van Jantje Beton aanwezig bij de aftrap van Het Nationaal Schoolontbijt in de Hortus botanicus in Leiden.

__________________________________________De Hattemer Oranje Vereniging (H.O.V.) is opgericht 18 april 1921 en is één van de grootste verenigingen van Hattem met ongeveer 1100 leden.
Het bestuur van de H.O.V. bestaat uit een voorzitter (vacature), een secretaris, een penningmeester en een aantal actieve leden.
Wilt u lid worden vult u dan op pagina Aanmeldingsformulier alle gegevens in en verstuur dit formulier.
Wilt u reageren stuur dan een e-mail naar
 info@hattemeroranjevereniging.nl

Een stukje geschiedenis van de Hattemer Oranje Vereniging

De H.O.V. is opgericht op 18 april 1921. In een vergadering van de gemeenteraad van zaterdag 28 augustus 1920 was er een comité tot het houden van nationale feesten. Dit is waarschijnlijk de voorloper van de H.O.V geweest. In die vergadering op zaterdag 28 augustus 1920 verzoekt het comité " om haar ter gelegenheid van door haar te organiseren feesten bij den verjaardag van H.M. de Koningin subsidie te willen verlenen voor een te houden kinderfeest en haar gedurende acht dagen de feestweide af te staan, groen en dennen ter beschikking te willen stellen om de stad te versieren". De raad besluit geen financiën te geven maar wel het gebruik van de feestweide en groen uit het Algemeen Veen. De heer Jaspers stelt voor om f 0,50 / kind ter beschikking te stellen. De voorzitter van de raad, burgermeester Honcoop, brengt het voorstel van de heer Jaspers in stemming. Het voorstel wordt met zes tegen vier aangenomen, dankzij de steun van de liberale volkspartij.

De doelstelling van de HOV is in 1982 iets gewijzigd in: " de gedachte dat Hattem een gemeenschap is, in stand te houden en te versterken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het koninkrijk der Nederlanden onder het Huis van Oranje ". In artikel 4 staat dat: " De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke middelen en wel door: het houden van nationale feesten in de gemeente Hattem en voorts door alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn".

De H.O.V. bestaat in 2016 95 jaar. De H.O.V. is een vereniging voor de hele Hattemer gemeenschap.